Nieuw keurmerk naturistenterreinen

3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De Dordtse naturistenvereniging Goed Af kreeg afgelopen woensdag als eerste terrein het keurmerk van de Naturisten Federatie Nederland (NFN). Het keurmerk is een formele erkenning van bepaalde naturistische normen en waarden. Maar wat maakt een terrein met zo’n keurmerk dan anders dan andere naturistenterreinen?

 

 

Volgens de NFN hebben de ontvangers van een keurmerk een verklaring ondertekend, waarin ze onder andere beloven duidelijk aan te geven wanneer naaktheid wordt verwacht en gasten vriendelijk en respectvol te behandelen. Ook ondertekenden ze het Protocol bij ongewenst gedrag binnen de NFN – Wat doe je dan?  Met dit protocol wordt de veiligheid van bezoekers zoveel mogelijk gewaarborgd. Een onderdeel is bijvoorbeeld de verplichting om (een vermoeden van) ongewenst gedrag te melden bij de Veiligheidscommissie van de NFN.

Natuurlijk zijn normen en waarden zijn toch kenmerkend voor naturistenterreinen, maar volgens de NFN kunnen naturistenverenigingen of terreineigenaren die het keurmerk dragen nu ook actie ondernemen wanneer mensen zich niet aan de regels houden. Momenteel ligt nog van vijf andere aangesloten campings en organisaties het verzoek om het keurmerk toegekend te krijgen. Naar verwachting volgen er in het najaar nog eens 14.
Lees meer over het Keurmerk ‘prettig bloot’ en het protocol.

Wat vind jij: is zo''n keurmerk nodig of niet?

Reactie toevoegen
Het vermelden van telefoonnummers en websites is niet toegestaan. Deze worden verwijderd.